Strafferet

Straffesager

§

Er du sigtet eller tiltalt i en straffesag, eller har du på anden måde været i kontakt med politiet, er det en god idé at kontakte en forsvarsadvokat. På den måde kan du få etableret det rigtige forsvar fra begyndelsen og undgå misforståelser med politiet. Du har ret til selv at vælge din forsvarsadvokat. Er du under 18 år, er det forældremyndighedsindehaveren, der vælger din forsvarer.

Erfaren forsvarsadvokat i strafferet

§

Jeg har flere års erfaring fra politiet i forbindelse med mit arbejde som konsulent og anklager i Nordsjællands Politi. Det giver mig en grundlæggende forståelse for og kendskab til politiets arbejdsmetoder. Jeg kan derfor være med til at sikre dig det bedst mulige resultat, hvad enten det er en frikendelse eller lavere straf. Ud over mit arbejde i politiet har jeg tidligere arbejdet inden for den erhvervsretlige del af juraen, herunder mange år i finanssektoren. Jeg har derfor den faglighed og indsigt, der skal til for at give dig kompetent rådgivning og et effektivt samt overbevisende forsvar. Det gælder uanset, om din sag omhandler økonomisk kriminalitet, narko, vold eller anden form for strafferet eller færdselssager.

Ungdomskriminalitet

Jeg tager også sager i ungdomskriminalitetsnævnet (UKN), hvor børn og unge i alderen
10 til 17 år er mistænkt eller dømt for kriminalitet.
Som advokat for et barn, er det vigtigt, at barnet bliver – og føler sig – lyttet til. Min
fornemmeste opgave er at hjælpe barnet med at forstå sagsgangen i UKN og med at
få fremført sine synspunkter over for UKN. Jeg møder barnets på barnets præmisser.
Barnet skal føle sig støttet og i trygge hænder.
Ofte kan du som forældremyndighedsindehaver eller som ung over 12 år få gratis
advokatbistand. Barnets og forældrenes advokat er ikke den samme.

Kontakt AK Advokatfirma

Har du været i kontakt med politiet? Er du blevet anmeldt til politiet, mistænkt, sigtet eller tiltalt i en straffesag? Så er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale om, hvordan jeg kan hjælpe dig.