Forældremyndighed

Forældre-myndighed

Hvis I har fælles forældremyndighed over jeres barn, skal I begge være med til at træffe væsentlige beslutninger om barnets forhold.

§

I skal derfor kunne samarbejde om:
Er det ikke muligt for jer at blive enige om ovenstående forhold, kan det være nødvendigt at ophæve den fælles forældremyndighed. I rettens vurdering af om den fælles forældremyndighed skal ophæves tages der højde for flere ting, herunder om jeres samarbejdsproblemer er så svære og uovervindelige, at det går ud over jeres barn. Jeg er vant til at gå med mine klienter i Familieretshuset og Familieretten og sørge for, at de føler sig trygge, at de bliver guidet sikkert gennem systemet og ikke mindst, at deres synspunkter bliver hørt og forstået.

Din advokat i forbindelse med forældremyndighed

Der skal meget til før, at retten ophæver den fælles forældremyndighed.

Typisk vil retten være tilbageholdende med at ophæve forældremyndigheden, hvis det ikke er så lang tid siden, at I er gået fra hinanden, eller hvis det kan påvises, at I har en samværsaftale, der rimelig stabilt overholdes, og I
er i stand til at kommunikere om barnets forhold på en ordentlig måde, der ikke går
ud over barnet. Det kan være relevant at kontakte en advokat i følgende tilfælde:

– Du ønsker at ansøge om at få den fælles forældremyndighed ophævet, dvs. at
få fuld forældremyndighed over barnet.

– Du ønsker at bevare den fælles forældremyndighed, men den anden part
ønsker fuld forældremyndighed over barnet.

– Den anden part har fuld forældremyndighed, og du ønsker at få del i
forældremyndigheden. 

Mother with baby in bassinet

Familieretshuset/retten

§

Familieretten

En sag om ændring af forældremyndighed starter altid med en ansøgning til Familieretshuset. Den hjælper jeg gerne med at udfylde, så du er sikker på at komme godt fra start. I sager om forældremyndighed er det retten – og ikke Familieretshuset – der træffer afgørelse, såfremt I ikke bliver enige.

Kontakt AK Advokatfirma vedr. forældremyndighed

Har du behov for en vurdering af din sag om forældremyndighed, er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale. Det er helt gratis. Udfyld kontaktformularen, og jeg ringer dig op hurtigst muligt.