Priser

Familiesager

§

FRI PROCES i familieretssager

I familieretssager om samvær, bopæl og forældremyndig kan du ofte få fri proces, hvis din sag ender i retten.

Det kan du, hvis din årsindkomst for 2021 ikke overstiger 358.000 kr. Beløbet forhøjes for hvert hjemmeboende barn med 62.000 kr. Derfor er det vigtigt, at du hurtigst muligt sende mig din årsopgørelse for 2021. 

Fri proces betyder, at staten betaler mit salær.

Du kan som udgangspunkt ikke få fri proces, hvis du har en retshjælpsforsikring, der dækker sagen, eller hvis du ikke opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces. Når din sag verserer i Familieretshuset, kan du heller ikke få fri proces. I de tilfælde er min timepris 3.125 kr. inkl. moms. Når sagen indledes får du et overslag over, hvad sagen kommer til at koste dig. 

Honorar i Straffesager

I straffesager er det retten, der fastsætter størrelsen af honoraret, men et overslag over honoraret vil fremgå af mit aftalebrev. Såfremt du dømmes af retten – helt eller delvis i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand – bliver du efterfølgende pålagt at betale forsvarersalæret.

Dette afregnes efter domstolenes vejledende satser i straffesager beregnet ud fra forsvarerens tidsforbrug i sagen.

Domstolenes salærtakster kan findes her Danmarks Domstole – Salærer og takster.  Salærtaksten er i øjeblikket 2.350 kr. inkl. moms pr. time. Salæret afholdes i første omgang af statskassen.

Hvis du findes skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet helt eller delvist hos dig af staten. Salærsatserne er de samme, uanset hvilken advokat der er beskikket.

Sager ved Ungdomskriminalitetsnævnet

l som forældremyndighedsindehavere eller en ung, der er fyldt 12 år, kan få gratis
advokatbistand i sager ved Ungdomskriminalitetsnævnet, hvis sagen vedrører de neden for nævnte tilfælde: