Bopæl

Bopæl

§

Børn vil for det meste kun have bopæl hos en af sine forældre, hvis forældrene ikke lever sammen. Bopælsforælderen kan træffe følgende beslutninger alene:

Spørgsmålet om, hvor barnet skal have bopæl, bliver typisk udløst, hvis
bopælsforælderen flytter til en anden kommune, og dette bevirker, at barnet skal
skifte skole. I den situation skal bopælsforælderen varsle et bopælsskifte 6 uger før
flytningen, hvilket giver samværsforælderen mulighed for at søge bopæl på barnet.
Det kan også være, at I ved ophør af samlivet er uenige om, hvor barnet bør opholde
sig mest og dermed have sin base.

Familieretshuset/retten

I de tilfælde, hvor I ikke kan blive enige om, hvor jeres barn skal have bopæl, kan det være nødvendigt at indgive en ansøgning om bopæl til Familieretshuset. Det er retten – og ikke Familieretshuset – der træffer afgørelse, såfremt I ikke bliver enige om barnets bopæl.

Din advokat ifm. en sag om barnets bopæl

Når retten skal vurdere, hvem barnet skal have bopæl hos, lægges der vægt på, hvad
der er bedst for barnet. I denne vurdering indgår bl.a. barnets tilknytning til hver af
forældrene – dvs. hvem af forældrene, der er barnets primære omsorgsperson,
forældrenes evne til at tage vare på barnet, hvordan et evt. skole- eller miljøskifte ville
påvirke barnet, om den ene forælder har udøvet samværs/samarbejdschikane samt
hvem af forældrene, der på længere sigt vil være bedst til at sikre barnets kontakt til
den anden forælder.

The boy is sad and sad sitting on a swing on the beach

Kontakt AK Advokatfirma vedr. bopæl

Har du behov for en vurdering af din sag om bopæl, er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale. Det er helt gratis. Udfyld kontaktformularen, og jeg ringer dig op hurtigst muligt.