Samvær

samvær

Som udgangspunkt har et barn ret til samvær med den forælder, barnet ikke har
bopæl hos. 

Samværsforælderen kan træffe følgende beslutninger uden samtykke fra bopælsforælderen:

§

I er som forældre frie til at lave jeres egen samværsaftale. Hvis I ikke kan blive enige, kan enten Familieretshuset eller retten træffe en afgørelse om hvilket samvær, der skal gælde for jeres barn.  

Både Familieretshuset og retten kan træffe afgørelse i sager om samvær. Familieretshuset træffer afgørelse i de mindre komplekse sager, og retten træffer afgørelse i de komplekse sager. Det vil sige i sager, hvor der er påstande om vold, misbrug, psykiske lidelser mv. eller konfliktniveauet mellem forældrene er højt.

Barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos, og forældrene har et fælles ansvar for, at barnet har samvær. Det fremgår af forældreansvarsloven § 19. Når Familieretshuset skal træffe afgørelse om samvær, skal den træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Det fremgår af forældreansvarslovens § 4.

Vurderingen af barnets bedste skal altid ske ud fra en individuel vurdering af det enkelte barns forhold sammenholdt med den viden og det erfaringsgrundlag, der i øvrigt foreligger eller kan bibringes sagen. Begrebet skal til enhver tid tolkes som den bedst tænkelige løsning for det enkelte barn.

Kontakt mig, hvis du har brug for min hjælp til din sag om samvær. Det kan f.eks. være relevant i følgende tilfælde:

  • Du ønsker, at der skal fastsættes et samvær mellem dig og dit barn
  • Du ønsker, at samværet skal ændres
  • Du ønsker, at samværet skal ophæves mellem samværsforælderen og barnet.

 

 

DIN PROFESSIONELLE FAMILIEADVOKAT

§

Familieretshuset/retten

Hvis Familieretshuset vurderer, at sagen ikke involverer særlige risikofaktorer, vil de behandle sagen og træffe afgørelse. Retten vil derimod træffe afgørelse i de sager, hvor der er påstande om vold, misbrug, psykiske lidelser mv. eller konfliktniveauet mellem forældrene er højt.

Din advokat ifm. en sag om samvær

Afgørelsen om samvær skal altid træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Det sker på baggrund af en individuel vurdering af det enkelte barns forhold sammenholdt med den viden og det erfaringsgrundlag, der i øvrigt foreligger. Det betyder også, at Familieretshuset og retten i nogle tilfælde kan nægte at fastsætte samvær eller ophæve den eksisterende samværsaftale.

Kontakt AK Advokatfirma omkring samvær

Har du behov for en vurdering af din sag om samvær, er du velkommen til at
kontakte mig for en uforpligtende samtale. Det er helt gratis. Udfyld
kontaktformularen, og jeg ringer dig op hurtigst muligt.