Anne Kathrine
Kragh Karlsen

Din familie- og strafferetsadvokat

Speciale i familie- og straffesager

§

Familiesager

I familiesager er det vigtigt at have en faglig dygtig, men også empatisk advokat, der lytter til dig, da sagen handler om det mest dyrebare i dit liv – dit barn. Som din familieadvokat i sager om samvær, bopæl eller forældremyndighed udviser jeg et stort engagement, og jeg går aldrig på kompromis med barnets bedste. Derfor får du også altid min uforbeholdne mening om din sag. Jeg fortæller dig, hvordan, jeg synes, du står i sagen, og om du evt. bør ændre noget i din tilgang til sagen.

Jeg er vant til at gå med mine klienter i Familieretshuset og Familieretten og sørge for, at de føler sig trygge, at de bliver guidet sikkert gennem systemet og ikke mindst, at deres synspunkter bliver hørt og forstået.

Straffesager

Er du sigtet eller tiltalt i en straffesag, eller har du på anden måde været i kontakt med politiet, er det en god idé at kontakte en forsvarsadvokat. På den måde kan du få etableret det rigtige forsvar fra begyndelsen og undgå misforståelser med politiet. 

Jeg har flere års erfaring fra politiet i forbindelse med mit arbejde som konsulent og anklager. Det giver mig en indgående forståelse for og kendskab til politiets arbejdsmetoder. Jeg kan derfor være med til at sikre dig det bedst mulige resultat, hvad enten det er en frikendelse eller en lavere straf.

Forældremyndighed

Har du behov for en vurdering af din sag om forældremyndighed? Jeg er specialist i børnesager og hjælper dig under sagens behandling i Familieretshuset og i retten.

Samvær

Står du midt i en samværssag? Som din familieadvokat har jeg fokus på at sikre, at den aftale, I indgår, eller den afgørelse, der skal træffes, er den bedste for jeres barn. Jeg gennemgår alle sagsakter, deltager i møder og fungerer som din repræsentant ved Familieretshuset og i retten og sørger for, at dine synspunkter bliver hørt.

Bopæl

Har du taget stilling til, hvor dit barn skal have bopæl, efter I er gået fra hinanden? Min erfaring som familieadvokat bidrager til, at jeg kan give vejlede gennem din sag om bopæl og sikre, at du styrer uden om de faldgruber, det er nemt at falde i uden en ekspert ved sin side.

Straffesager

Er du sigtet eller tiltalt i en straffesag, eller har du på anden måde har været i kontakt med politiet? Som din forsvarsadvokat vil jeg være med dig fra start til slut. Jeg arbejder kun for at sikre, at du får det bedste forsvar. Du får kompetent rådgivning om, hvordan du står i din straffesag, og jeg går yderst grundigt til værks ift. at opnå frifindelse eller den lavest mulige straf for dig.

DIN PROFESSIONELLE FAMILIEADVOKAT

§

Familieretshuset

Hvis I som forældre ikke selv kan blive enige om at finde en løsning for jeres barn, begynder en sag om samvær, bopæl og forældremyndighed altid med en ansøgning til Familieretshuset.

Som din familieadvokat hjælper jeg dig med at udfylde ansøgningerne og giver dig gode råd, inden du går til møde i Familieretshuset. Afhængigt af dine behov kan jeg også bistå dig under sagens behandling og deltage ved møderne i Familieretshuset.

Familieretten

Hvis du har en sag ved Familieretten, er det enten fordi, der er klaget over en midlertidig afgørelse om samvær, bopæl eller forældremyndighed, eller fordi Familieretshuset har oversendt din sag til Familieretten. Jeg vejleder dig trygt igennem hele processen, og når du skal møde i retten, vil du føle dig godt klædt på og i sikre hænder.

AK ADVOKATFIRMA

Advokat med speciale i familie– og strafferet

Mit navn er Anne Kathrine Kragh Karlsen, og jeg er stifter samt indehaver af AK Advokatfirma. Jeg har kontor i Kgs. Lyngby, men tager sager og deltager ved møder i hele landet.

I mit arbejde som advokat har jeg fokus på høj faglighed, ærlighed, empati og tilgængelighed. Jeg ønsker at skabe en nærværende atmosfære, hvor mine klienter kan føle, at deres sag er i trygge hænder. Selvom processen i Familieretshuset og Familieretten kan være kompleks, forsøger jeg at forklare det hele på en måde, som er nem at forstå.

Jeg har speciale i familiesager og kender derfor det familieretlige system til fingerspidserne. Som din advokat i sager om samvær, bopæl eller forældremyndighed viser jeg et stort engagement og går aldrig på kompromis med barnets bedste. Jeg har endvidere stor erfaring med straffesager, og i forbindelse med familiesagerne er der ofte spørgsmål af strafferetlig karakter, der skal behandles samtidig. Det er en fordel for dig at vælge den samme advokat til både at varetage din familieret og din strafferetssag, da det giver advokaten et langt bedre overblik og mulighed for at rykke på fremdrift i straffesagen. 

Lonely thoughtful sad small girl sits on floor in washing room near clothes dryer

Kontakt din familie- og strafferetsadvokat i dag

Har du brug for en advokat inden for familieret eller strafferet, er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale. Det er helt gratis. Udfyld kontaktformularen, og jeg ringer dig op hurtigst muligt.